Brylle Børnehave

”Hvad er en spunk? Pippi opfinder først ordet, og bagefter prøver hun at finde ud af, hvad det betyder. Spunk – er det noget man dræber løver med eller en sygdom, som gør, at ens øjne synker ind i hovedet, når man sover og som giver hikke, når man spiser skosværte med mælk?”

Astrid Lindgren

Brylle BørnehaveBrylle BørnehaveBrylle Børnehave

Når vi går ned i børnehøjde, sker der en masse forunderlige ting. Vi får blandt andet lov til at opleve verden fra sider, som vi så engang, men som vi har glemt, fordi vi er gået hen og er blevet voksne.

I Brylle Børnehave ynder vi at være på børnenes niveau, at få indblik og være deltagende i deres legende og udforskende univers. Vi støtter op om deres udvikling og evne til at mestre og giver plads til at dette sker i barnets helt eget tempo. Sammen med forældrene ønsker vi at være medskabere af det gode børneliv, hvor der er plads, tid og ro til at være barn.

Dette børnesyn er den bærende bjælke for vores børnehave og danner fundamentet for relationer og pædagogiske aktiviteter hos os.

Brylle Børnehave er en mindre daginstitution med plads til 42 børn og har været privat siden 1. august 2014, hvor børnehaven gik fra kommunal drift, grundet et stort og bærende forældreinitiativ.

Børnehavens personale består af pædagogisk uddannet leder (60% børnetime og 40% administrationstimer), 3 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere samt en køkkendame. Køkkendamen står for at tilberede formiddags- og eftermiddagsmad til alle børn. Madordningen er delvist forældrebetalt. 

Vores tre børnegrupper er inddelt efter alder;

2,10 år – 4 år: Larverne

4 år – 5 år: Rævene

5 – 6 år: Bjørnene

Børnene følges med deres venner i gruppen hele børnehavetiden igennem. Hvert år efter sommerferien rykker gruppen op og ændrer navn til næste alderstrin. Dette er for at sikre forudsigelighed og tryghed for børnene.

Børnene er sammen med deres primærvoksne under måltider samt under formiddagsaktiviteterne, herudover er vi en stor samlet flok, som leger på kryds og tværs af aldre og grupper.

Efter aftale med bestyrelsen afholder vi to pædagogiske dage i løbet af året, hvor personalet samles en hel dag, for at dygtiggøre sig og forfine vores praksis. Disse to dage er, udover helligdage, vores eneste lukkedage.