Det rumler og pusler i Brylle Børnehave, på den rigtig gode måde. Vi vil nemlig være mere end et ordinært dagtilbud – vi vil være et teaterbørnehus.

For netop i teater og i legen kan vi komme vidt omkring i så mange af barnelivets aspekter, dets personlige udvikling og forståelse af sin livsverden. Vi kan igennem teaterleg, genspille kendte konfliktsituationer for børnene, for herigennem at lade dem se situationerne udefra og selv lade dem komme med inputs til, hvordan konflikter kan løses. Igennem teaterleg kan vi lege med sproget og med vores stemmer.  Vi kan øve os i, at stå forrest, stå bagerst, og ude i siden. Verden er forunderlig og særligt set fra børnehøjden af og netop det, vil vi voksne øve os ekstra meget på. Vi vil øve os på at smide hæmningerne og bare lege med.

Tænk, hvis vores børns rygsække bliver fyldt med mod, fantasi og troen på, at de kan blive lige, hvad de ønsker.

Vi glæder os!